www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » spis treści

Systemy klimatyzacyjne w pojazdach samochodowych1. Wstęp2. Elementy fizyki

 2.1. Materia

 2.2. Ciśnienie

 2.3. Ciepło

 2.4. Temperatura

 2.5. Wilgotność3. Elementy składowe systemu klimatyzacji (chłodzenia)

 3.1. Ogólny schemat systemu klimatyzacji

 3.2. Przemiany termodynamiczne w systemie klimatyzacji

 3.3. Sprężarka

 3.4. Skraplacz

 3.5. Zbiornik osuszacza

 3.6. Presostat

 3.7. Reduktor ciśnienia

 3.8. Parownik

 3.9. Termostat4. Obieg czynnika chłodniczego

 4.1. Opis obiegu czynnika chłodniczego

 4.2. Wskazówki praktyczne5. Budowa, działanie i instalacja urządzenia klimatyzacyjnego

 5.1. Czynnik chłodniczy

 5.2. Zespół parownika

 5.3. Termostatyczny zawór rozprężny

 5.4. Dysza dławiąca

 5.5. Zbiornik – odwadniacz

 5.6. Węże – przyłącza – tłumiki – zawory serwisowe6. Porady praktyczne

 6.1. Instalowanie urządzenia klimatyzacyjnego

 6.2. Elementy regulacji

 6.3. Obsługa okresowa

 6.4. Ogólne zasady bezpiecznej pracy z czynnikami chłodniczymi7. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.