www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy fizyki » Materia

Materia

Powszechnie przyjmuje się podział materii na:

- ciała stałe – mają określony kształt i objętość;

- ciecze – mają pewną objętość, a ich kształt określa zbiornik, w którym się znajdują;

- substancje lotne – ich objętość i kształt określa zbiornik, w którym się znajdują.

Zależnie od swojej temperatury substancje lotne mogą występować w postaci:

- gazu, gdy ich temperatura jest równa lub wyższa od temperatury krytycznej;

- pary, gdy ich temperatura jest niższa od temperatury krytycznej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.