www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa

Systemy klimatyzacyjne w pojazdach samochodowych

Autor:

Kamil Karpiński

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

praca dyplomowa

Promotor:

mgr inż. Tadeusz Gąsiorowski

Recenzent:Uczelnia:

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Technikum Samochodowe

Kierunek:

Technikum samochodowe

Data powstania:

2005-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-08-12 16:47:33

Opis pracy:

Przedmiotem pracy jest omówienie budowy i zasady działania samochodowych systemów klimatyzacji.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.