www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Obieg czynnika chłodniczego » Wskazówki praktyczne

Wskazówki praktyczne

W praktyce występują pewne odstępstwa od modelowych

procesów opisanych wcześniej.

Podczas obiegu chłodniczego pomiędzy różnymi elementami i wewnątrz poszczególnych elementów układu chłodniczego i jego środowiska zewnętrznego ciepło przemieszcza się w następujący sposób:

- z powietrza do zewnętrznych ścianek parownika;

- z zewnętrznych do wewnętrznych ścianek parownika oraz ze ścianek wewnętrznych do czynnika chłodniczego;

- wewnątrz czynnika chłodniczego i w jego drodze z parownika do skraplacza przez sprężarkę;

- z czynnika chłodniczego do wewnętrznych ścianek skraplacza;

- z zewnętrznych ścianek skraplacza do przepływającego przez skraplacz powietrza i do otoczenia.

Do wymiany ciepła z otoczeniem dochodzi także przez elementy inne (rury, obudowy filtrów itp.) niż wymienniki ciepła (parownik i skraplacz), co w mniejszym lub większym stopniu ma umiarkowanie negatywny wpływ na sprawność układu chłodniczego.

Kolejność elementów układu jest niezmienna, natomiast ich umiejscowienie w pojeździe zależy od dostępnej przestrzeni oraz zaleceń związanych z ich funkcjonalnością i bezpieczeństwem działania.

Konieczne jest umieszczenie zaworu rozprężnego jak najbliżej parownika, tak aby oba te elementy stanowiły jeden zespół.

W uproszczonym schemacie (rys. 3.1.) uwzględniono tylko cztery najważniejsze elementy układu chłodniczego (parownik, sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny), ponieważ po dodaniu do nich czynnika chłodniczego umożliwiają realizację termodynamicznego cyklu chłodniczego. W rzeczywistych instalacjach występują inne, spełniające ważne funkcje elementy (np. filtr – osuszacz).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.