www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy fizyki » Temperatura

Temperatura

Temperatura ciała o określonej masie i objętości jest miarą jego energii cieplnej. Jednostką miary temperatury jest stopień.

Temperatura może być mierzona według wielu skal, w których wartość jednego stopnia jest różna. Najpowszechniejsze są skale Celsjusza i Kelvina.

Stopień Celsjusza ma symbol „°C”. W skali Celsjusza ciało bez ciepła ma temperaturę -273,16°C, temperatura topnienia lodu to 0°C, a temperatura wrzenia wody 100°C.

Skala Kelvina ma te same punkty odniesienia, ten sam podział i tę samą wartość działki elementarnej. Różnica polega na tym, że „0” skali odpowiada zeru absolutnemu (temperaturze ciała bez ciepła). W tej skali lód topi się w punkcie 273,16, a woda wrze w 372,16. Stopień w skali Kelvina ma symbol „K”.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.