www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Porady praktyczne » Instalowanie urządzenia klimatyzacyjnego

Instalowanie urządzenia klimatyzacyjnego

Niektóre pojazdy są fabrycznie przygotowane do późniejszego ewentualnego montażu klimatyzacji. Wystarczy włożyć blok parownika do obudowy oraz podłączyć go do obiegu chłodniczego i zacisków instalacji elektrycznej.

W celu uniknięcia pomyłek, podczas montażu sprężarki, przyłącza sprężarki są oznaczone literami: przyłącze ssawne literą „S” oraz przyłącze tłoczne – literą „D”.

Termostat steruje sprzęgłem elektromagnetycznym w zależności od zapotrzebowania na moc ze strony urządzenia klimatyzacyjnego. W urządzeniach ze sprężarkami o zmiennej wydajności termostat nie jest stosowany; regulacja wydajności odbywa się za pomocą zaworu regulującego skok tłoka sprężarki. Sprzęgło elektromagnetyczne służy tu do odłączania sprężarki w przypadkach awaryjnych, gdy zadziałają istniejące zabezpieczenia (np. presostaty).

Użycie nieodpowiedniego oleju do sprężarki może doprowadzić do jej zniszczenia. Część oleju przetłoczona do urządzenia nie będzie transportowana przez czynnik chłodniczy i nie powróci do sprężarki.

Oleje sprężarkowe mają silne właściwości higroskopijne i łatwo wchłaniają wilgoć, która ma bardzo zły wpływ na pracę i niezawodność urządzeń klimatyzacyjnych. Kontakt oleju z powietrzem trzeba ograniczać do niezbędnego minimum.

Układ można napełniać cieczą wyłącznie przez zawór serwisowy wysokiego ciśnienia umieszczony za sprężarką. Wprowadzenie cieczy przed sprężarkę może spowodować jej zniszczenie w chwili uruchomienia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.