www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Porady praktyczne » Obsługa okresowa

Obsługa okresowa

Prawidłowa obsługa układów klimatyzacji samochodowej polega na wykonywaniu regularnych przeglądów. Zakres prac obsługowych zaleca się dzielić na okresy półroczne.

Co pół roku:

- sprawdzanie wydajności układu klimatyzacji

- kontrola ciśnień w układzie

- kontrola temperatury nawiewanego do kabiny powietrza

- kontrola układu elektrycznego (przełączniki, bezpieczniki, przewody elektryczne, dmuchawa)

- kontrola pracy sprzęgła sprężarki

- kontrola połączeń układu

- czyszczenie toru nawiewu powietrza do kabiny

- kontrola stanu filtra kabinowego

- dezynfekcja parownika

Co 1 rok – czynności jak w obsłudze „co pół roku” oraz dodatkowo:

- wymiana filtra kabinowego

- kontrola szczelności układu metodą znajdowania wycieków środka kontrastowego w świetle UV

- obsługa układu agregatem

- usunięcie i oczyszczenie czynnika

- usunięcie oleju z czynnika

- próba próżniowa w celu osuszenia układu

- uzupełnienie oleju

- ponowne napełnienie układu właściwą

Co 2 lata – czynności obsługowe jak w obsłudze „co pół roku” i „co rok” oraz dodatkowo:

- wymiana filtra – osuszaczakomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.