www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Wstęp

Wstęp

Przedmiotem niniejszej pracy jest omówienie budowy i zasady działania samochodowych systemów klimatyzacji.

Stały dopływ do wnętrza pojazdu ciepła z zewnątrz (np. promieni słonecznych przez powierzchnie przeszklone) oraz ciepło absorbowane przez tapicerkę i inne materiały wnętrza pojazdu, które nie tylko dobrze tłumią hałas, lecz także łatwo uwalniają ciepło prowadzi do tego, że temperatury panujące we wnętrzu pojazdu, zwłaszcza w połączeniu z wysoką wilgotnością, są czasami trudne do zniesienia. Problem rozwiązuje wymuszone „odprowadzenie” ciepła i wilgoci za pomocą urządzenia klimatyzacyjnego, które służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza we wnętrzu pojazdu na pożądanym poziomie.

Połączenie działania układu chłodniczego, nagrzewnicy i układu wentylacji umożliwia kontrolowanie warunków klimatycznych we wnętrzu pojazdu oraz utrzymywanie określonych wartości parametrów powietrza w granicach tzw. pola komfortu, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Dobra znajomość praktyczno – teoretycznych zagadnień dotyczących układów chłodniczych i ich komponentów jest niezbędna przy obsłudze i ewentualnych naprawach samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych. Zagadnienia te postaram się opisać w niniejszej pracy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.