www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Budowa, działanie i instalacja urządzenia klimatyzacyjnego

Budowa, działanie i instalacja urządzenia klimatyzacyjnego

Rozdział ten jest poświęcony tym elementom urządzenia klimatyzacyjnego, które współpracują z elementami składowymi obwodu chłodniczego (opisanymi w rozdziale 2).

Urządzenie klimatyzacyjne może mieć zamiast zaworu rozprężnego dyszę dławiącą. W tych urządzeniach rozprężanie czynnika chłodniczego odbywa się za pomocą „dyszy dławiącej” – krótkiego odcinka rurki o małej kalibrowanej średnicy – zamontowanej w pobliżu parownika. Układy z dyszą dławiącą nie mają filtra – osuszacza, lecz zbiornik – odwadniacz, zamontowany między parownikiem i sprężarką.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Czynnik chłodniczy


Zespół parownika


Termostatyczny zawór rozprężny


Dysza dławiąca


Zbiornik – odwadniacz


Węże – przyłącza – tłumiki – zawory serwisowe


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.