www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy składowe systemu klimatyzacji (chłodzenia) » Sprężarka

Sprężarka

Zadaniem sprężarki jest wymuszenie obiegu płynu (czynnika) chłodniczego, zasysając go z jednej strony (na wyjściu z parownika) oraz tłocząc go z drugiej (w kierunku skraplacza). Płyn jest zawsze w stanie gazowym, o niskiej temperaturze i pod niskim ciśnieniem od strony ssania oraz pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze po stronie tłoczenia. Koła zębate sprężarki smarowane są specjalnym olejem, którym sprężarka jest napełniona podczas montażu. Sprężarkę napędza silnik poprzez pasek i sprzęgło elektromagnetyczne. Najczęściej stosowane są sprężarki następujących typów: alternatywne, alternatywne osiowe, rotacyjne łopatkowe. Najczęściej jednak stosuje się sprężarki alternatywne osiowe, które funkcjonują za pomocą zaworów ssących i tłoczących.

Rys 2.8. Zasada działania sprężarki alternatywnej osiowej

Alternatywna sprężarka osiowa składa się z siedmiu identycznych tłoczków, rozmieszczonych na okręgu. Wahliwa tarcza, zamontowana na wałku sterującym, przekazuje ruch posuwisto-zwrotny tłoczkom.

Bardzo ważną częścią sprężarki jest sprzęgło elektromagnetyczne.

Napęd przekazywany jest na sprzęgło za pośrednictwem paska i koła pasowego. Piasta związana jest sztywno z wałkiem sprężarki, koło pasowe obraca się swobodnie na piaście. Ruch zespołu piasty jest możliwy dzięki sprzęgłu elektromagnetycznemu, zamontowanemu na piaście. Działa ono w sposób przerywany.

Rys 2.9. Budowa sprzęgła elektromagnetycznego. Sprzęgło elektromagnetyczne sprężarki składa się z następujących elementów: cewka elektromagnetyczna stała (11), koło pasowe (5) wykonane z materiału ferromagnetycznego o dużej przenikalności magnetycznej, zamontowane na łożysku kulkowym dwurzędowym (7), tarcza czołowa (3) wykonana również z materiału ferromagnetycznego o dużej przenikalności magnetycznej. Aby uelastycznić fazę załączania sprzęgła, tarcza czołowa i jej piasta są połączone za pomocą sprężyn przeciwstawnych specjalnych.

Sprzęgła elektromagnetyczne są wyposażone w sprężyny przeciwstawne, mające za zadanie złagodzić (uelastycznić)fazę załączania sprzęgła, co może nastąpić przy dowolnych obrotach silnika. Niektóre modele sprzęgieł są wyposażone w elementy przeciw wibracyjne, w celu złagodzenia uderzeń mechanicznych podczas załączania lub rozłączania sprzęgła.

Rys 2.10 Załączanie i rozłączanie sprzęgła.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.