www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy składowe systemu klimatyzacji (chłodzenia) » Presostat

Presostat

Presostat zamontowany jest na zbiorniku osuszacza, jest on elementem zabezpieczającym, który odcina zasilanie sprężarki w funkcji ciśnienia w granicznych fazach działania. Obecnie spotykamy presostaty „trzyfunkcyjne”:


  1. funkcja: ciśnienie minimalne – Brak płynu w układzie mógłby spowodować zniszczenie sprężarki, dlatego też ustalono minimalny próg ciśnienia. Odpowiednie tarcze elektryczne są otwarte; aby zamknęły się umożliwiając załączenie sprzęgła sprężarki, ciśnienie musi osiągnąć wartość minimalną około 2 barów.

  2. funkcja: ciśnienie maksymalne – Ciśnienie wiąże się bezpośrednio z temperaturą płynu. Przykładowo, awaria wentylatora chłodnicy, w szczególności podczas wolnej jazdy samochodu, może spowodować znaczący wzrost ciśnienia, co z kolei może być przyczyną wycieków. Aby uniknąć tego rodzaju awarii, odpowiedni przełącznik elektryczny jest zamknięty w spoczynku; otwiera się w celu przerwania zasilania sprzęgła sprężarki gdy ciśnienie przekroczy wartość progową rzędu 26 barów.

  3. funkcja: sterowanie wentylatorami chłodnicy – Obecnie włączenie klimatyzacji powoduje włączenie wentylatorów chłodnicy z małymi obrotami. Jeżeli jednak wydatek powietrza kierowanego na parownik byłby niedostateczny, temperatura płynu wzrastałaby, jak również jego ciśnienie. Tak więc, w pobliżu 16 barów, zestyk elektryczny dotychczas otwarty zamyka się, tak aby włączyć wysokie obroty wentylatorów.

Rys 2.13. Schemat działania presostatu trzyfunkcyjnegokomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.