www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Porady praktyczne

Porady praktyczne

W tym dziale omówione zostaną praktyczne porady, które pomogą korzystać z systemów klimatyzacyjnych bezpiecznie i jak najefektywniej.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Instalowanie urządzenia klimatyzacyjnego


Elementy regulacji


Obsługa okresowa


Ogólne zasady bezpiecznej pracy z czynnikami chłodniczymi


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.