www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy składowe systemu klimatyzacji (chłodzenia) » Termostat

Termostat

Zwraca się uwagę, iż nie zmienia się temperatury w kabinie zmieniając temperaturę w parowniku, lecz regulując ilość świeżego powietrza wdmuchiwanego do wnętrza pojazdu. Tak więc jeżeli chcemy świeżego powietrza wewnątrz pojazdu wtedy „sklejamy” sprzęgło sprężarki, jeżeli nie chcemy więcej tego powietrza wysprzęglamy sprężarkę. Jeżeli chcemy dużo zimna, załączamy sprzęgło na dłużej i odwrotnie, aby uzyskać mało zimna załączamy sprzęgło na krótko. Obniżenie temperatury w samochodzie z klimatyzacją wiąże się wyłącznie z czasem działania sprężarki. Z drugiej jednak strony, powiedziano już, co dzieje się na żeberkach parownika. Wprawdzie jest to zjawisko normalne, jeżeli jednak sprężarka będzie pracować zbyt długo pojawi się szron. Tak więc sprężarka nie może pracować bez przerwy, z jednej strony w celu uniknięcia nadmiernego oszronienia, z drugiej zaś strony aby zachować żądaną temperaturę w kabinie.

Istnieją trzy typy termostatów:


  1. Termostat klasyczny, ze stykami elektrycznymi, regulowanymi lub nie;

  2. Kalkulator elektroniczny w przypadku regulacji temperatury półautomatycznej, albo całkowicie automatycznej;

  3. Moduł elektroniczny w przypadku systemu chłodzenia bez regulacji Temperatury;

Termostat klasyczny ma możliwość regulacji, a system regulacji temperatury pozwala na regulowanie żądanego poziomu zimna, podczas gdy termostat elektroniczny kontroluje tylko szronienie. Warto jest, nawet w trybie ogrzewania, uruchomić system chłodzenia w celu zapewnienia funkcji osuszania powietrza:

- pierwszy system: ustawić termostat na minimum;

- drugi system: kalkulator sam realizuje proces regulacji;

- trzeci system: włączyć chłodzenie.

Regulacja temperatury przebiega w następujący sposób: ustawiamy żądaną temperaturę w kabinie, a kalkulator elektroniczny przyjmuje na siebie zadanie uzyskania żądanej temperatury poprzez mieszanie ciepłego i zimnego powietrza w żądanych proporcjach dzięki ustawieniu żaluzji, jak również zadanie regulacji wydatku powietrza (prędkości obrotowej dmuchawy). W systemach o pełnej automatyzacji kalkulator steruje także rozprowadzaniem powietrza. Tym niemniej, kierowca ma zawsze możliwość ręcznej regulacji wszystkich parametrów związanych z komfortem. Moduł (sterownik) elektroniczny jest informowany o życzeniu kierowcy „chcącego mieć zimno” dzięki sygnałowi pochodzącemu od wyłącznika. Analizuje on wówczas temperaturę parownika dzięki czujnikowi temperatury (termistor), zainstalowanemu na jego żeberkach. Jeżeli temperatura >2°C (w przybliżeniu), wówczas sterownik zezwala na włączenie sprzęgła sprężarki. Jeżeli temperatura <2°C (w przybliżeniu), uruchomienie sprężarki jest zabronione przez sterownik.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.