www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy składowe systemu klimatyzacji (chłodzenia) » Przemiany termodynamiczne w systemie klimatyzacji

Przemiany termodynamiczne w systemie klimatyzacji

1) Sprężanie - Mamy tutaj gaz pod wysokim ciśnieniem około 12 barów i temperaturze dochodzącej do 80° C. Płyn w stanie pary pod niskim ciśnieniem zasysany jest przez sprężarkę i tłoczony w kierunku skraplacza:

Rys 2.4. Przemiana gazu podczas ogrzewania p = f (T)

2) Skraplanie – Podczas skraplania mamy ciecz pod wysokim ciśnieniem około 12 barów i temperaturze od 40 do 50°C. W skraplaczu płyn skrapla się, oddając nagromadzone ciepło powietrzu, przepływającemu wokół żeberek:

Rys 2.5. Izobaryczne skraplanie pary

 1. Rozprężanie – W tym wypadku występuje ciecz pod niskim ciśnieniem poniżej 3 bary i niskiej temperaturze około -7°C. Przed wejściem do parownika płyn przechodzi przez reduktor ciśnienia, który obniża jego ciśnienie:

  Rys 2.6. Rozprężanie podczas chłodzenia


  1. Parowanie – Gaz jest pod niskim ciśnieniem poniżej 3 bary, a Temperatura około 5°C. W parowniku płyn paruje pochłaniając ciepło z powietrza pochodzącego z kabiny, które dmuchawa przedmuchuje przez żeberka parownika:

   Rys 2.7. Odparowywanie cieczy   komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.