www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Porady praktyczne » Elementy regulacji

Elementy regulacji

Do włączania i wyłączania urządzenia klimatyzacyjnego i powiązanych z nim zespołów służą różne wyłączniki: od prostych jednofunkcyjnych przycisków pojedynczych lub zespolonych, do bardziej złożonych, przeznaczonych do sterowania kilkoma funkcjami jednocześnie.

Wyłącznik urządzenia klimatyzacyjnego zamyka obwód elektrycznego zasilania sprzęgła elektromagnetycznego i uruchamia urządzenie klimatyzacyjne. Należy pamiętać, że szeregowo z tym wyłącznikiem połączone są inne urządzenia (presostat, termostat itp.), które mogą uniemożliwić uruchomienie urządzenia. Uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego wiąże się zawsze z włączeniem wentylatora.

Przycisk wewnętrznego obiegu powietrza umożliwia wybór rodzaju powietrza, które ma być poddane klimatyzacji: zewnętrznego lub wewnętrznego.

Układ regulacji wydajności dmuchawy jest to urządzenie, które w połączeniu z rezystorem o kilku rezystancjach umożliwia skokową zmianę prędkości dmuchawy elektrycznej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.