www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy składowe systemu klimatyzacji (chłodzenia) » Skraplacz

Skraplacz

Skraplacz jest wymiennikiem ciepła, mającym za zadanie spowodować kondensację (skraplanie) płynu chłodniczego w postaci gazowej, w efekcie przekazuje ciepło do otoczenia. Płyn dopływa w stanie gazowym pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, a skraplacz skrapla 100% gazu dzięki obniżeniu temperatury spowodowanemu przez powietrze przepływające przez niego. Składa się on z rurki uformowanej na kształt wężownicy, na której znajdują się żeberka umożliwiające ukierunkowanie przepływu powietrza. Rurka i skrzydełka są z aluminium. Skraplacz znajduje się przed chłodnicą silnika. Aby ułatwić dobre przekazywanie ciepła od wewnątrz na zewnątrz skraplacze malowane są na czarno. Płyn chłodniczy w stanie gazowym pod ciśnieniem dopływa do skraplacza. Powietrze dopływające z zewnątrz dzięki penetracji (spowodowanej dużą prędkością pojazdu) oraz w wyniku obiegu wymuszonego (pod działaniem wentylatora) powoduje ochłodzenie płynu. Jeżeli w chwili włączenia klimatyzacji włącza się wentylator dzieje się tak dlatego, że podczas postoju pojazdu albo bardzo wolnej jazdy powietrze nie dopływałoby pod maskę samochodu z dostatecznie dużą prędkością. W zakresie wyposażenia należy jednak zwracać uwagę na warunki działania wentylatora, które mogą różnić się od wyposażenia opcjonalnego.

Rys 2.11. Rysunek pokazujący usytuowanie skraplaczakomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.