www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy fizyki » Ciepło

Ciepło

Ciepło jest jedną z postaci energii (cieplnej) powszechnie obecną w naturze we wszystkich ciałach, choć w zróżnicowanym stopniu. Ciepło jest częścią energii, która w pewnych procesach jest przekazywana z ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej.

Tradycyjną jednostką miary ilości ciepła jest kaloria (cal), definiowana jako ilość ciepła potrzebna do podwyższenia temperatury 1 grama destylowanej wody od 14,5°C do 15,5°C przy stałym ciśnieniu 1 atm. W praktyce częściej używaną jednostką jest kilokaloria

(1 kcal = 1000 cal), definiowana jako ilość ciepła potrzebna do podwyższenia temperatury 1 kg destylowanej wody od 14,5°C do 15,5°C przy stałym ciśnieniu 1 atm.

Kaloria nie występuje w układzie SI. Według układu SI jednostką ilości ciepła jest Joule (J):

1 J = 0,000239 kcal

1 cal = 4,186 J

1 kcal = 4186 J = 4,186 kJkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.