www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy składowe systemu klimatyzacji (chłodzenia) » Zbiornik osuszacza

Zbiornik osuszacza

Filtr – osuszacz jest jedynym elementem układu chłodniczego, który musi być okresowo wymieniany, minimum co dwa lata. Filtr znajduje się pomiędzy skraplaczem i reduktorem ciśnienia, tak więc przepływa przez niego płyn chłodniczy w stanie ciekłym. Bardzo ważne jest, aby klimatyzację utrzymywać w stanie suchym. Wilgoć w systemie zmienia się w kwas i uszkadza jego elementy. Filtr ma do spełnienia kilka zadań:


  1. stanowi rezerwę płynu w postaci fazy ciekłej;

  2. pełni od rolę bufora. Każdy gaz sprężony i skroplony ma na swej powierzchni cieczy poduszkę gazową, zapewniającą ciśnienie przechowywania płynu. Poduszka ta, będąc ściśliwą, amortyzuje uderzenia hydrauliczne powodowane gwałtownym załączeniem sprzęgła sprężarki, zwłaszcza na wysokich obrotach silnika, chroniąc w ten sposób cały układ;

  3. zapewnia odwadnianie płynu chłodniczego. Wilgoć wytwarzana w układzie może powodować m.in. zjawiska korozji lub zamarzanie. Substancją osuszającą jest żel krzemionkowy;

  4. zapewnia filtrację w celu zatrzymania cząstek stałych, które mogły przeniknąć do wnętrza układu podczas montażu;


  1. zapewnia dekantację. Rurka wewnętrzna kończy się w odległości 20% od dna filtra, stwarzając tym samym strefę dekantacji (odstojnik), która umożliwia osadzanie się ciężkich ciał obcych;

  2. pozwala kontrolować wydatek płynu. W tym celu możliwa jest obserwacja wydatku płynu chłodniczego przez wziernik (rodzaj małego okienka) aby stwierdzić, czy układ jest napełniony prawidłowo;

Układ klimatyzacyjny może w wyniku naturalnego parowania utracić w ciągu roku do 15% czynnika, co prowadzi do obniżenia wydajności klimatyzacji. Aby zagwarantować maksymalną wydajność i bezawaryjność układu, powinno się corocznie przeprowadzać przegląd klimatyzacji. Ponadto w każdym tygodniu użytkowania pojazdu klimatyzacja powinna popracować co najmniej przez minutę. Czynnik roboczy zawiera środek smarny, który uszczelnia kompresor i ogranicza zużycie jego elementów ruchomych. Szybkie usuwanie przecieków w układzie klimatyzacji zapobiega poważnym awariom systemu i eliminuje kosztowne naprawy.

Rys 2.12. Budowa zbiornika osuszacza: 1- Złączka wlotowa płynu, 2- Mikrofiltr, 3- Sól osuszająca (pochłaniacz wilgoci), 4- Rurka tłoczna, 5- Wziernik, 6- Złączka wylotowa, 7- Presostat, 8- Strefa dekantacji, 9- Ekran dolny, 10- Ekran górny, 11- Wskaźnik wilgotnościkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.