www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy fizyki » Ciśnienie

Ciśnienie

Ciśnienie jest wielkością fizyczną, definiowaną jako wartość siły prostopadle działającej na jednostkę powierzchni (np. 1 kg na 1 cm²).

Jednostką ciśnienia w układzie SI jest paskal (Pa).

1 Pa = 1 niuton/m² (1 N/m²), gdzie: 1 N to siła, jaka w kierunku jej działania nadaje masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s².

Innymi dopuszczonymi do stosowania jednostkami ciśnienia są:

- bar (dla płynów)

1 bar = 105 Pa

- atmosfera techniczna (1kg/cm²)

1 at = 98066,5 Pa

- milimetr słupa rtęci

1 mm Hg = 133,322 Pa

- milimetr słupa wody

1 mm H2O = 9,807 Pa

Przyrząd stosowany do pomiaru ciśnienia zwany jest manometrem.

Zwykłe manometry, co wynika z ich konstrukcji, służą do pomiaru ciśnień wyższych od atmosferycznego, czyli wskazują różnicę pomiędzy ciśnieniem mierzonym i ciśnieniem atmosferycznym (barometrycznym).

Wskazanie „0” na skali ciśnienia takiego manometru odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu.

Ciśnienie niższe od ciśnienia atmosferycznego jest wskazywane przez manometr jako ciśnienie ujemne i9 zwane jest podciśnieniem.

Do mierzenia ciśnień mniejszych od atmosferycznego służą manowakuometry.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.