www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy składowe systemu klimatyzacji (chłodzenia) » Ogólny schemat systemu klimatyzacji

Ogólny schemat systemu klimatyzacji

Rys 2.1. Elementy składowe systemu klimatyzacji: 1- sprężarka, 2- skraplacz,

3- zbiornik osuszacza, 4- presostat, 5- reduktor ciśnienia, 6- parownik, do tego dochodzi jeden niezbędny element: płyn chłodniczy

Płyn chłodniczy uzyskuje ciśnienie za pośrednictwem sprężarki.

Płyn ulega podgrzaniu w wyniku sprężania. W stanie gazowym wtłaczany jest do wężownicy wymiennika ciepła, zaopatrzonej w żeberka. Powietrze stykające się z wymiennikiem ciepła pochłania dużą ilość ciepła, powodując ochłodzenie płynu krążącego w wymienniku. Ochłodzenie to powoduje przejście płynu ze stanu gazowego pod ciśnieniem w stan ciekły. Wymiennik nazywamy skraplaczem (2). Na wyjściu ze skraplacza płyn przechodzi przez zbiornik zwany osuszaczem (3). Zbiornik ten zawiera sól osuszającą, która pochłania wilgoć zawartą w płynie chłodniczym. Następnie płyn doprowadzany jest przez reduktor ciśnienia do drugiego wymiennika, zwanego parownikiem (6). Rozprężony płyn jest cieczą pod niskim ciśnieniem. Powietrze nadmuchiwane w kierunku kabiny przechodzi przez żeberka parownika. W ten sposób powietrze dostarcza pewnej ilości ciepła, która pozwala na przejście od stanu ciekłego do stanu gazowego pod niskim ciśnieniem.

Powietrze po oddaniu pewnej ilości ciepła podczas przejścia przez parownik dopływa schłodzone do kabiny. Czynnik gazowy opuszczający parownik zostaje zassany przez sprężarkę i rozpoczyna nowy cykl.

Rys 2.2. Schemat ideowy systemu klimatyzacji ze sprężarką

Rys 2.3. Schemat blokowy działaniakomentarze

кондиционеры киев www.super-climat.com.ua

skomentowano: 2013-08-21 09:08:56 przez: super-climat

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.