www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Elementy fizyki » Wilgotność

Wilgotność

Wilgotność to procentowy stosunek wagi (lub objętości) wody obecnej w substancji do wagi (lub objętości) substancji.

Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną suchego powietrza i pary wodnej. Wilgotność jest miarą zawartości pary wodnej w powietrzu. Ochłodzenie powietrza nasyconego parą wodną powoduje skroplenie się części pary wodnej zawartej w powietrzu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.