www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Obieg czynnika chłodniczego

Obieg czynnika chłodniczego

Urządzenie klimatyzacyjne obniża temperaturę i wilgotność powietrza w kabinie pojazdu przez usunięcie nadmiaru ciepła na zewnątrz.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Opis obiegu czynnika chłodniczego


Wskazówki praktyczne


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.