www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Budowa, działanie i instalacja urządzenia klimatyzacyjnego » Węże – przyłącza – tłumiki – zawory serwisowe

Węże – przyłącza – tłumiki – zawory serwisowe

Elementy urządzenia klimatyzacyjnego są połączone między sobą za pomocą węży w zamknięty obwód, w którym cyrkuluje czynnik chłodniczy. Węże są wykonane z różnych materiałów, mają różne kształty i rozmiary. Zakończone są zaciśniętymi na nich przyłączami. Czasem przewody mogą być wyposażone w tłumiki.

Za, przed lub na samej sprężarce znajdują się zawory serwisowe. Służą one do napełniania lub opróżniania układu i sprawdzania ciśnień za pomocą przeznaczonych do tego urządzeń.

Węże

W urządzeniach klimatyzacyjnych stosowane są zwykle węże giętkie, co eliminuje konieczność korekt usytuowania już zamontowanych części pojazdu.

Węże wykonane są z elastomerów odpornych chemicznie, z jednej strony na działanie czynnika chłodniczego i oleju sprężarkowego, a z drugiej – na czynniki atmosferyczne, oleje, paliwo itp.

Co więcej, węże powinny być nieprzepuszczalne dla czynnika i oleju (od wewnątrz), a dla wilgoci (z zewnątrz). Wymaganie te spełniają węże o strukturze wielowarstwowej, wzmocnione mechanicznie oplotem z materiału tekstylnego.

Przekroje węży są znormalizowane i różne w zależności od przeznaczenia węża.

Niekiedy stosuje się tylko odpowiednio ukształtowane przewody metalowe (aluminiowe). Można spotkać też w jednym urządzeniu przewody sztywne i węże giętkie.

Przyłącza

Przyłącza służą do pewnego połączenia giętkich węży z elementami urządzenia klimatyzacyjnego. Stosuje się wiele różnych przyłączy skręcanych i zaciskanych.

Tłumiki

Zwykle tłumiki to cylindryczne metalowe zbiorniki z odpowiednimi przyłączami umożliwiającymi ich instalację w przewodach ssawnych, tłocznych lub na sprężarce. Zadaniem tłumików jest tłumienie pulsacji ciśnienia (i tym samym drgań). Stosowane są tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne i skuteczne.

Zawory serwisowe

Zawory serwisowe służą do napełniania i opróżniania urządzenia klimatyzacyjnego lub sprawdzania, za pomocą odpowiednich przyrządów, panujących w nim ciśnień. Są to zawory iglicowe o działaniu samoczynnym, podobne do wentyli opon samochodowych.

Siła wstępnego napięcia sprężyny utrzymuje iglicę zaworu w położeniu zamkniętym. Po podłączeniu węża urządzenia serwisowego, trzpień znajdujący się w przyłączu węża przesuwa iglicę pokonując siłę sprężyny i otwiera zawór.

Zazwyczaj urządzenie klimatyzacyjne ma dwa zawory serwisowe usytuowane możliwie najbliżej sprężarki, jeden po stronie wysokiego, a drugi niskiego ciśnienia. By uniknąć ewentualnych pomyłek zawory różnią się wielkością. Węże urządzeń serwisowych podłącza się do zaworów serwisowych za pomocą szybkozłączy. Złącza te eliminują do minimum możliwość wycieku czynnika do atmosfery podczas podłączania i rozłączania urządzeń serwisowych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.