www.eprace.edu.pl » klimatyzacja-samochodowa » Budowa, działanie i instalacja urządzenia klimatyzacyjnego » Zbiornik – odwadniacz

Zbiornik – odwadniacz

Zbiornik – odwadniacz to cylindryczny pojemnik z przyłączami: wlotowym, wylotowym i do zaworu serwisowego.

Wewnątrz pojemnika znajduje się rurka w kształcie litery „U”. Jej otwartym końcem (osłoniętym pokrywą), usytuowanym w górnej części pojemnika, pary czynnika są zasysane. Drugi koniec rurki jest połączony z przyłączem wylotowym. W najniższej części rura ma mały, osłonięty filtrem otwór (ok. 1mm). Zbiornik – odwadniacz spełnia następujące funkcje:

1) oddziela czynnik w postaci cieczy od czynnika w postaci pary za pomocą rury w kształcie litery „U”, której koniec wylotowy skierowany jest ku górze umożliwia odprowadzenie czynnika tylko w stanie gazowym

2) osusza czynnik za pomocą materiału higroskopijnego

3) wraz z zassanym przez mały otwór w dolnej części rury czynnikiem chłodniczym do sprężarki powraca rozpuszczony w nim olej

4) jest zbiornikiem czynnika (ok. 0,25 – 0,35 kg)

5) w okresach nierównowagi spowodowanej zmianami obciążenia cieplnego parownika i zmianami prędkości sprężarki działa jak zbiornik wyrównawczykomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.